Kwaliteitsomschrijving Fr (Munten)

Een munt die lang in omloop is geweest en daardoor zwaardere slijtagesporen vertoont. De details kunnen erg vaag zijn.